Zaczyk Beef Store

Odwiedź nasze media społecznościowe!

Reklamacje

 

Reklamacja

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 

2. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za wady produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

 

3.  Reklamację Konsument musi zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@zaczyk.pl . Ze względu na charakter produktu i konieczność jego odpowiedniego przechowywania, wszystkie reklamacje i skargi muszą być zgłoszone w ciągu 24 godzin od czasu odebrania przesyłki. Zareklamowane produkty muszą pozostać w oryginalnym opakowaniu. Dopóki reklamacja nie zostanie rozpatrzona muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach chłodniczych (produkty chłodzone w urządzeniu chłodniczym, produkty mrożone w zamrażarce).

 

4. Oczywiste uszkodzenia techniczne opakowania powstałe podczas transportu muszą zostać niezwłocznie zgłoszone przewoźnikowi dostarczającemu przesyłkę, a także udokumentowane fotograficznie lub w formie video w trakcie odbierania przesyłki.

 

5. Aby zgłosić reklamację związaną z wadą produktu Konsument musi wykonać dokumentację video lub fotograficzną reklamowanego produktu umieszczając na nagraniu lub zdjęciu etykietę produktu oraz widoczne, zgłaszane wady produktu. Następnie musi przesłać tą dokumentację wraz ze zwięzłym opisem wady produktu na adres sklep@zaczyk.pl w ciągu 24 godzin od czasu odebrania przesyłki. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć także dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

 

6. Zareklamowane towary muszą być pozostawione w oryginalnym opakowaniu i przechowywane w warunkach chłodniczych (dla mięsa świeżego w temperaturze od 0 do 4°C natomiast dla mięsa mrożonego w temperaturze minimum -18°C) do dyspozycji Sprzedawcy.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 7 dni, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

 

8. Jeśli Sprzedawca uzna zasadność reklamacji produkty niezwłocznie zostaną odebrane przez sprzedawcę i wymienione na nowe.

 

9. Reklamacje zgłoszone w innym terminie niż w ciągu 24 godzin od czasu odebrania przesyłki niestety NIE zostaną uwzględnione.

Scroll to Top